Friday, July 17, 2009

Pembentukan Pemulihan Khas Di Sk.KiandongoSk. Kiandongo Telupid telah menubuhkan kelas pendidikan pemulihan khas pada tarikh 22 Mei 2007. Ketika ini, sekolah telah memiliki 7 orang guru termasuk GB. Jumlah murid pula dianggarkan seramai 116 orang.

Keadaan infrastruktur sekolah pada saat ini adalah pada tahap yang sangat mendukacitakan. Kelihatan terlalu banyak kekurangan yang menyebabkan sekolah ini nampak usang di tengah kemajuan negara yang dikecapi.

Pada awal penubuhan, jumlah murid pemulihan adalah seramai 23 orang. Jumlah ini adalah di mana murid seperti berada dalam keadaan tidak mengenal suku kata secara total. Saya merasakan tekanan yang teramat sangat. Ditambah pula, kekurangan pengalaman dalam mendidik murid pemulihan khas. Hal ini bermakna, saya terpaksa melipatgandakan usaha demi memastikan misi objektif pendidikan pemulihan khas ini terlaksana dengan jayanya.