Tuesday, August 18, 2009

Maklumat am

PampletAktiviti murid pemulihan khas

Ini adalah sebahagian daripada aktiviti yang telah dilakukan terhadap murid pemulihan khas. Aktiviti yang dibuat bukan sahaja tertumpu di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Hal ini bertujuan menimbulkan minat murid untuk belajar dengan suasana pembelajaran yang ceria dan seronok.

Antara aktiviti yang dibuat dalam kelas seperti menyusun huruf, mencantum suku kata, membuat terapi, membunyikan vokal dan lain-lain. Aktiviti di luar kelas pula seperti mandi pagi, berus gigi dan kembara ilmu.

penambahbaikan kelas pemulihan khas

Setelah sekian lama kelas pemulihan ini berada dalam keadaan kritikal, kini ia telah berwajah baru. Hasil usaha sendiri dengan dibantu oleh tukang kebun dan kerani, telah menjadikan kelas pemulihan ini lebih selesa dari sebelumnya. Murid kini dapat belajar dan melakukan aktiviti dengan pelbagai alat bantu mengajar dan kemudahan yang ada.