Tuesday, January 5, 2010

Pelan Tindakan Mengajar

Murid saya menghadapi masalah menyebut perkataan dengan betul. Mereka banyak dipengaruhi oleh pelat yang pekat. Saya menggunakan pelan ini untuk memperbaiki mutu sebutan menjadi baku.

Masalah tidak tahu membaca memang sukar diatasi. Tempoh yang saya ambil sangat lama kerana kekurangan pengalaman. Walau bagaimanapun, saya cuba menggunakan pelan ini dan kelihatan sedikit kemajuan yang agak cepat.

Pelan ini saya gunakan untuk mengajar murid bagaimana untuk mengenal huruf secara mudah dengan kaedah yang pelbagai.

No comments:

Post a Comment