Tuesday, August 18, 2009

Aktiviti murid pemulihan khas

Ini adalah sebahagian daripada aktiviti yang telah dilakukan terhadap murid pemulihan khas. Aktiviti yang dibuat bukan sahaja tertumpu di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Hal ini bertujuan menimbulkan minat murid untuk belajar dengan suasana pembelajaran yang ceria dan seronok.

Antara aktiviti yang dibuat dalam kelas seperti menyusun huruf, mencantum suku kata, membuat terapi, membunyikan vokal dan lain-lain. Aktiviti di luar kelas pula seperti mandi pagi, berus gigi dan kembara ilmu.

No comments:

Post a Comment