Monday, March 9, 2015

Keliru dengan FONIK huruf

Antara punca yang menyumbang kepada penguasaan murid dalam menguasai 3M adalah keliru dengan fonik huruf. Atau dengan kata lain, bunyi huruf itu tidak menggambarkan apa yang hendak disebut. sebagai contoh huruf vokal "a". Guru memperkenalkan murid dengan nama bunyi "ae" bagi huruf "a". sedangkan apabila kita mengeja buah "epal", ia dimulai dengan huruf "e" bukan "a". bukankah sepatutnya ia dimulai dengan huruf "a" kerana bunyinya "ae" + "pal" = ae pal.??

Demikian juga dengan vokal "e". perkataan "ikan" tidak dieja dengan menggunakan awalan huruf "e" sebaliknya menggunakan huruf "i". Sedangkan bila kita megeja "ikan" menggunakan huruf awalan "e-kan" menjadikan ianya lebih mudah. betul tidak? Akibatnya, nama huruf dengan bunyi huruf tidak sama. kita menyebut huruf "e" tetapi sebenarnya bunyinya mewakili huruf "a". kita menyebut huruf "i" tetapi sebenarnya bunyinya mewakili huruf "e".

Banyak lagi fonik huruf yang mengelirukan bunyinya. Secara peribadi, saya memuji fonik yang digunakan oleh Negera Indonesia yang menyesuaikan setiap huruf, dengan fonik dan sebutan setempat. Mungkin pendidikan kita terlalu banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggeris. sehingga huruf-huruf yang kita sebut juga menggunakan sebutan Inggeris. Akibatnya, huruf "g" dan 'j" juga sukar dibezakan bunyinya. "Gigi" dan "jiji" kedua-duanya membawa bunyi "jiji". "Susu" dan "cucu" tetap saja berbunyi "susu" apabila dieja.

Sudah pasti ada yang pro dan kontra dengan permasalah ini. Terpulanglah apa jua kaedah yang anda gunakan dalam p&p. Bagi saya, saya biasa guna bunyi huruf, seperti huruf "g" saya sebut "gi" dan "c" saya sebut "ci". Mungkin ini salah dari satu sudut tetapi, sangat membantu murid untuk cepat membaca. Kerana yang diukur adalah membaca, bukan mengeja.


No comments:

Post a Comment